Nastoupíme na palubu
nejproslulejší lodi světa...
Historie Titaniku to není jenom povídání o nejluxusnějším, nejproslulejším a nejznámějším parníku všech dob; je to i strhující příběh z bouřlivé epochy plné luxusu a významných inovací. Technologický pokrok, jehož byl Titanik hlavním představitelem se zdá nezastavitelný, až do...oné dubnové noci roku 1912 kdy se stalo to, co mělo být nemožné a co ve svém důsledku znamenalo největší námořní katastrofu všech dob.
MOŘSKÝ OBR
Velké zaoceánské lodě první poloviny 20. století, stavěné tak, aby vydržely zaoceánskou lodní dopravu, se brzy staly výrazem modernosti a národní prestiže. Projděme se společně historií těchto velkých, luxusních a rychlých lodí, podívejme se, jak pokračoval vývoj ve stavbě lodí, a seznamme se s jejich designem a dobovými dekoracemi se zvláštním zaměřením na britskou třídu Olympic, do které patřil Titanic.
SCHŮZKA S OSUDEM
V noci ze 14. na 15. dubna 1912 poznamenala tragédie Titaniku životy a osudy více než dvou tisíc jeho cestujících. Přímá a neobyčejně dojemná svědectví oné noci se tak stávají zrcadlem tehdejší společnosti: najdeme je v ambicích tehdejších celebrit a bohaté buržoazie, v zářivém životě intelektuálů a spisovatelů, ale především v nadějích skromných emigrantů a členů posádky námořníků anebo číšníků, kteří vypluli na cestu za prací.
ŽIVOT NA PALUBĚ
Vydejme se na plavbu na velikém zaoceánském parníku a poznejme jeho fascinující atmosféru. A začneme od luxusních gala večeří, společenské událostí par excellence, podává se ve velké restauraci první třídy, ale také v luxusních kavárnách Verandah Café a Café Parisien. A pak je tu úžasné vybavení, jako krytý bazén, absolutní novinka na lodi, tělocvična, turecké lázně, velké prostory zařízené pro procházky a lenošení na palubách.
EDVARDOVSKÁ ÉRA
Zlatý věk velkých „pyroscafů“. Mořští giganti a děti průmyslové revoluce. Od první zaoceánské parní plavby v roce 1838 až po velké lodní společnosti 20. století, jako jsou White Star Line, Cunard Line, United States Line a Italian Line. Závody ve stavbě skvělých zaoceánských parníků se stává závodem o čas. Nejprestižnější trofejí, s kterou by se rádi pochlubili všichni loďaři se stává Modrá stuha.
NÁVOD KROK ZA KROKEM
Krok za krokem si postavíme nejpůsobivější mistrovské dílo lodního modelářství, přepracované v měřítku 1:200 na základě původních dobových výkresů. Každé číslo obsahuje podrobné návody a schémata doplněné přehlednými a kompletními obrázky a foto sekvencemi. Díky dokonale zpracovaným komponentům z kovu a dřeva a precizním detailům z gravírované mosazi bude stavba Titaniku obohacujícím zážitkem, který je pokaždé snadný a zábavný.